Coaching

Vad är coaching?

Coaching är en samtalsmetod där jag som coach lyssnar på DIG och ställer frågor
som utmanar dig för att hjälpa dig framåt för att sätta mål, på kort och lång sikt samt hitta dina egna svar och lösningar på små och stora förändringar. Under våra coachingsamtal använder jag mig av olika coachingtekniker för att på bästa sätt lyfta DINA styrkor, hitta strategier och stärka DIN förmåga att skapa den förändring och de resultat som DU eftersträvar.

Olika anledningar

Det finns många olika skäl till att använda sig av coaching som ett redskap för personlig utveckling. Coaching är varken rådgivning eller terapi utan är till för dig som vill: 

 • Hitta dina drivkrafter och värderingar.
 • Skapa förändring i ditt privatliv och/eller arbetsliv.
 • Ta fram dina styrkor, mål och lösningar.
 • Ta ansvar för din hälsa.
 • Hitta dina strategier för återhämtning.
 • Bli medveten om ditt syfte och dina mål i livet.
 • Hitta din livsbalans.

  Coaching öppnar upp och förändrar! Ta steget idag att starta DIN
  förändringsresa!

  Hur går det till?

  Du kontaktar mig för att boka in en kostnadsfri konsultation. Jag ringer upp dig på den bokade tiden. Vi kan ses i ett videosamtal eller prata per telefon. Konsultationen är till för dig som är ny klient och vill se om jag är den rätta coachen för dig. Det är viktigt med tillit, förtroende och personkemi när man väljer coach. Vi går igenom vad du önskar ta tag i och förändra, stort som smått och lägger upp en plan för coachingen.

  Förändringsarbete tar tid och du behöver det låta det ta tid. Det är du som bestämmer hur många samtal du känner att du behöver. Jag erbjuder olika valmöjligheter och under konsultationen tar vi upp vad som passar dina behov bäst.

  All kontakt samt coachingen sker digitalt via Teams med videosamtal (jag skickar dig en länk som du använder dig av) eller per telefon. Varje coachingsamtal tar 60 minuter. Att sitta ansikte mot ansikte i samma rum som sin coach passar inte alla och det är inte alla som vill eller har möjlighet att resa någonstans så därför erbjuder jag all coaching digitalt. Digital kontakt är något jag själv varmt föredrar och som kan passa dig som är högkänslig (HSP).

  Under telefoncoaching rekommenderar jag varmt att du tar en promenad. Samtal i kombination med rörelse gör under! Det går även bra att kombinera videosamtal och telefon för olika coachingtillfällen.
  Vi använder oss av:

  • Mina frågor,
  • Dina mål och
  • Dina lösningar och resultat

  Tillsammans blir det DIN förändringsresa!
  Alla coachingssamtal sker under tystnadsplikt och som Diplomerad coach arbetar
  jag enligt ICF:s etiska förhållningsregler.

  Det ingår i coachingen

  Information, kartläggning och 1 st. coachöverenskommelse.

  x antal coachingsamtal inklusive återkoppling, mejlkontakt och övningar (beroende på vad vi kommer överens om under konsultationen).

  Coachingsamtalen sker via Teams eller telefon beroende på ditt val.

  1 st. summering/avslutning.

  Kartläggning menas med ett litet frågeformulär där du får besvara några frågor kring vem du är och vad du vill ha hjälp med för att jag ska kunna utforma coachingen på bästa sätt utifrån vad du behöver. Frågeformuläret kompletterar konsultationen.

  Coachöverenskommelse menas med den skriftliga överenskommelse som du får via mejl av mig. I den står det vad som ingår respektive inte ingår i coachingen för att vi ska kunna vara tydliga med de praktiska ramarna och överens om förväntningar och ansvar. En skriftlig överenskommelse underlättar vårt samarbete och din coachingprocess.

  Du kan använda dig av ditt friskvårdsbidrag hos mig eftersom jag är ansluten till Epassi.

  Kontakta mig här för priser och erbjudanden.

  Du har förmågan att förändra! Du äger DIN lösning! Tillsammans kan vi hitta vägarna till lösningen. När vill du börja?